واژه‌های وحشی
حامد حسینخانی
غزل
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 93نوبت چاپ 172 صفحه70000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از واژه‌های وحشی

از این قلم بخوانید

به قلم: حامد حسینخانی
70000 ریال