میراث تو فقط ایستادن است
میثم متاجی
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 93نوبت چاپ 148 صفحه45000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از میراث تو فقط ایستادن است

از این قلم بخوانید

به قلم: میثم متاجی
45000 ریال