وقتی بلرزد قلب باد از رقص بیدی
مهتا پناه
غزل
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 93نوبت چاپ 196 صفحه80000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از وقتی بلرزد قلب باد از رقص بیدی

از این قلم بخوانید

به قلم: مهتا پناه
80000 ریال