عشق بدون مرز
نزار قبانی و دیگر شاعران عرب | ترجمهء آرش افشار
شعر جهان
چاپ شده
ترجمه
سال نشر 93نوبت چاپ 1104 صفحه50000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از عشق بدون مرز

از این قلم بخوانید

به قلم: نزار قبانی و دیگر شاعران عرب
50000 ریال