چند کلمه قرمز روی آینه
ستاره جوادزاده
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 93نوبت چاپ 172 صفحه70000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از چند کلمه قرمز روی آینه

از این قلم بخوانید

به قلم: ستاره جوادزاده
70000 ریال