مورچه‌ی کارگر بازنشسته نمی‌شود
شهاب حسن‌ وند
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 93نوبت چاپ 156 صفحه45000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از مورچه‌ی کارگر بازنشسته نمی‌شود

از این قلم بخوانید

به قلم: شهاب حسن‌ وند
45000 ریال