گوشه‌ای در اصفهان
جواد زهتاب
غزل
چاپ تمام
شعر بزرگسال
سال نشر 92نوبت چاپ 356 صفحه50000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از گوشه‌ای در اصفهان

از این قلم بخوانید

به قلم: جواد زهتاب
50000 ریال