بغض ديرسال من
سید صابر موسوی
غزل
چاپ تمام
شعر بزرگسال
سال نشر ۱۳۹۰نوبت چاپ اول۷۲ صفحه۲۰۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از بغض ديرسال من

از این قلم بخوانید

به قلم: سید صابر موسوی
۲۰۰۰۰ ریال