بی‌واهمه نگاهم کنید گوزن‌ها
حسین نجاری
غزل
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 93نوبت چاپ 196 صفحه70000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از بی‌واهمه نگاهم کنید گوزن‌ها

از این قلم بخوانید

به قلم: حسین نجاری
70000 ریال