حتی همین گلدان خالی عاشقت بود
شیرین خسروی
غزل
چاپ تمام
شعر بزرگسال
سال نشر 93نوبت چاپ 164 صفحه55000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از حتی همین گلدان خالی عاشقت بود

از این قلم بخوانید

به قلم: شیرین خسروی
65000 ریال
به قلم: شیرین خسروی
55000 ریال