شعر هم حرفی برای گفتن نداشت
مریم ملک‌دار
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 92نوبت چاپ 180 صفحه60000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از شعر هم حرفی برای گفتن نداشت

از این قلم بخوانید

به قلم: مریم ملک‌دار
60000 ریال