باران گرفته است زمان آب می‌رود
مریم افضلی
غزل
چاپ تمام
شعر بزرگسال
سال نشر ۱۳۸۹نوبت چاپ اول۸۰ صفحه۲۰۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از باران گرفته است زمان آب می‌رود

از این قلم بخوانید

به قلم: مریم افضلی
۲۰۰۰۰ ریال