با قطار دقیقه‌ها برگرد
سیروس مرادی روئین‌تنی
غزل
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 92نوبت چاپ 188 صفحه65000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از با قطار دقیقه‌ها برگرد

از این قلم بخوانید

به قلم: سیروس مرادی روئین‌تنی
65000 ریال