آسمان به روایت پرنده‌ی بی پر
مهدی زارعی
غزل
چاپ تمام
شعر بزرگسال
سال نشر 92نوبت چاپ 1120 صفحه60000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از آسمان به روایت پرنده‌ی بی پر

از این قلم بخوانید

به قلم: مهدی زارعی
60000 ریال