دردانه
امیر علی سلیمانی ، یاسر قنبرلو
غزل
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 92نوبت چاپ 480 صفحه80000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از دردانه

از این قلم بخوانید

به قلم: امیر علی سلیمانی ، یاسر قنبرلو
80000 ریال