دردانه 1
امیر علی سلیمانی ، یاسر قنبرلو
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 92نوبت چاپ 680 صفحه250000 ریال سفارش آنلاین: دردانه 1

یک سطر از دردانه 1

از این قلم بخوانید

به قلم: امیر علی سلیمانی ، یاسر قنبرلو
250000 ریال