یک پیراهن جلوتر از پاییز
حجت یحیوی
رباعی
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 92نوبت چاپ 164 صفحه45000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از یک پیراهن جلوتر از پاییز

از این قلم بخوانید

به قلم: حجت یحیوی
45000 ریال