تو ماه مي‌روي
امیر اکبرزاده
غزل
چاپ تمام
شعر بزرگسال
سال نشر ۱۳۸۹نوبت چاپ اول۷۲ صفحه۲۰۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از تو ماه مي‌روي

از این قلم بخوانید

به قلم: امیر اکبرزاده
۲۰۰۰۰ ریال