ناشکر نیستم که پس از سال‌های دور
علی اصغر ذاکری
غزل
چاپ تمام
شعر بزرگسال
سال نشر 92نوبت چاپ 164 صفحه40000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از ناشکر نیستم که پس از سال‌های دور

از این قلم بخوانید

به قلم: علی اصغر ذاکری
40000 ریال