زخم‌های کهنه‌ی یک عروسک
مریم موفقی باستانی
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 92نوبت چاپ 156 صفحه40000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از زخم‌های کهنه‌ی یک عروسک

از این قلم بخوانید

به قلم: مریم موفقی باستانی
40000 ریال