چشم‌های خالی مترسک
امید مردانی بروجنی
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 89نوبت چاپ 1104 صفحه21000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از چشم‌های خالی مترسک

از این قلم بخوانید

به قلم: امید مردانی بروجنی
21000 ریال