ديوان اشعار تركي(واله بابا)
محمود دستپیش
غزل
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر ۱۳۹۰نوبت چاپ اول۵۳۶ صفحه۸۰۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از ديوان اشعار تركي(واله بابا)

از این قلم بخوانید

به قلم: محمود دستپیش
۸۰۰۰۰ ریال