دو واو
داوود ملک‌زاده
رباعی
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 89نوبت چاپ 272 صفحه20000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از دو واو

از این قلم بخوانید

به قلم: داوود ملک‌زاده
20000 ریال