پشت پرده‌ی ملکوت
مهدی مردانی
غزل
چاپ تمام
شعر بزرگسال
سال نشر 88نوبت چاپ 3104 صفحه25000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از پشت پرده‌ی ملکوت

از این قلم بخوانید

به قلم: مهدی مردانی
25000 ریال