حق السکوت
محمد مهدی سیار
غزل
چاپ تمام
شعر بزرگسال
سال نشر ۱۳۸۹نوبت چاپ 9۸۸ صفحه120000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از حق السکوت

از این قلم بخوانید

به قلم: محمد مهدی سیار
120000 ریال