تو حقیقتی
فاطمه دانشی اصل
غزل
چاپ تمام
شعر بزرگسال
سال نشر 88نوبت چاپ 2164 صفحه49000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از تو حقیقتی

از این قلم بخوانید

به قلم: فاطمه دانشی اصل
49000 ریال