انسان در آینه
علی اکرم خانه‌ای
غزل
چاپ تمام
شعر بزرگسال
سال نشر 87نوبت چاپ 188 صفحه16000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از انسان در آینه

از این قلم بخوانید

به قلم: علی اکرم خانه‌ای
16000 ریال