آب ، باد ، آتش ، وطن
وحید طلعت
غزل
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 87نوبت چاپ 2104 صفحه30000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از آب ، باد ، آتش ، وطن

از این قلم بخوانید

به قلم: وحید طلعت
30000 ریال