آب ، باد ، آتش ، وطن
وحید طلعت
غزل
چاپ تمام
شعر بزرگسال
سال نشر 87نوبت چاپ 2104 صفحه30000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از آب ، باد ، آتش ، وطن

از این قلم بخوانید

به قلم: وحید طلعت
30000 ریال