بمب‌هاي خنثي شده در خواب
سعید جلیلی هنرمند
غزل
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر ۱۳۸۹نوبت چاپ اول۸۸ صفحه۲۵۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از بمب‌هاي خنثي شده در خواب

از این قلم بخوانید

به قلم: سعید جلیلی هنرمند
۲۵۰۰۰ ریال