گنجشک‌ها فردا برایم حرف‌ها دارند
مهتاب بازوند
غزل
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 87نوبت چاپ 280 صفحه20000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از گنجشک‌ها فردا برایم حرف‌ها دارند

از این قلم بخوانید

به قلم: مهتاب بازوند
20000 ریال