قطار در پیاده‌ رو
سید محمد حسین ابوترابی
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 87نوبت چاپ 280 صفحه20000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از قطار در پیاده‌ رو

از این قلم بخوانید

به قلم: سید محمد حسین ابوترابی
20000 ریال