بیا به پنجره‌ای رو به ماه فکر کنیم
سید جعفر عزیزی
غزل
چاپ تمام
شعر بزرگسال
سال نشر ۱۳۹۱نوبت چاپ اول۱۶۰ صفحه۳۲۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از بیا به پنجره‌ای رو به ماه فکر کنیم

از این قلم بخوانید

به قلم: سید جعفر عزیزی
۳۲۰۰۰ ریال