باران را از سر سطر بنویس
خدابخش صفادل
غزل
چاپ تمام
شعر بزرگسال
سال نشر ۱۳۹۱نوبت چاپ اول۱۵۲ صفحه۳۰۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از باران را از سر سطر بنویس

از این قلم بخوانید

به قلم: خدابخش صفادل
۳۰۰۰۰ ریال