تو بودي و خورشيد نبود
محمد مرادی
غزل
چاپ تمام
شعر بزرگسال
سال نشر ۱۳۸۹نوبت چاپ اول۱۲۸ صفحه۲۶۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از تو بودي و خورشيد نبود

از این قلم بخوانید

به قلم: محمد مرادی
۲۶۰۰۰ ریال