پرسه‌های بی پایان
عباس شاه زیدی
غزل
چاپ تمام
شعر بزرگسال
سال نشر ۱۳۹۱نوبت چاپ اول۱۹۲ صفحه۳۸۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از پرسه‌های بی پایان

از این قلم بخوانید

به قلم: عباس شاه زیدی
۳۸۰۰۰ ریال