پرسه‌های بی پایان
عباس شاه زیدی
غزل
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر ۱۳۹۱نوبت چاپ اول۱۹۲ صفحه۳۸۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از پرسه‌های بی پایان

از این قلم بخوانید

به قلم: عباس شاه زیدی
۳۸۰۰۰ ریال