عکاس غایب است
عبدالرضا رضایی‌نیا
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر ۱۳۹۱نوبت چاپ اول۱۶۸ صفحه۳۴۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از عکاس غایب است

از این قلم بخوانید

به قلم: عبدالرضا رضایی‌نیا
۳۴۰۰۰ ریال
به قلم: عبدالرضا رضایی‌نیا
۳۰۰۰۰ ریال