این روزها به خاطر عشق تو
فرشاد فرصت صفایی
غزل
چاپ تمام
شعر بزرگسال
سال نشر ۱۳۹۱نوبت چاپ اول۷۲ صفحه۴۰۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از این روزها به خاطر عشق تو

از این قلم بخوانید

به قلم: فرشاد فرصت صفایی
۴۰۰۰۰ ریال