هـ دو چشم
قاسم صرافان
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر ۱۳۹۱نوبت چاپ 6۸۰ صفحه800000 ریال سفارش آنلاین: هـ دو چشم

یک سطر از هـ دو چشم

از این قلم بخوانید

به قلم: قاسم صرافان
800000 ریال