نبض
سورنا جوکار
غزل
چاپ تمام
شعر بزرگسال
سال نشر ۱۳۹۱نوبت چاپ اول۵۶ صفحه۳۵۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از نبض

از این قلم بخوانید

به قلم: سورنا جوکار
۳۵۰۰۰ ریال