ريشه در عطش
حسن اسدی
غزل
چاپ تمام
شعر بزرگسال
سال نشر ۱۳۸۹نوبت چاپ اول۲۰۰ صفحه۴۲۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از ريشه در عطش

از این قلم بخوانید

به قلم: حسن اسدی
۴۲۰۰۰ ریال