یوشیتا
محمد عشوری
غزل
تازه‌های نشر
شعر بزرگسال
سال نشر 1402نوبت چاپ 1۷۸ صفحه800000 ریال سفارش آنلاین: یوشیتا

یک سطر از یوشیتا

از این قلم بخوانید

به قلم: محمد عشوری
800000 ریال