خاکستر خاموش یک ابرم
عاطفه عبدالحسینی مقدم
ترانه
تازه‌های نشر
ترانه
سال نشر 1402نوبت چاپ ۱70 صفحه700000 ریال سفارش آنلاین: خاکستر خاموش یک ابرم

یک سطر از خاکستر خاموش یک ابرم

از این قلم بخوانید

به قلم: عاطفه عبدالحسینی مقدم
700000 ریال