ناخلاف
حسن رضا بخشنده
غزل
در دست انتشار
شعر بزرگسال
سال نشر 1402نوبت چاپ 168 صفحه700000 ریال سفارش آنلاین: ناخلاف

یک سطر از ناخلاف

چه کسی گفت
دل اگر جای ترکیدن است
من جز انار نباشم

این سلیقه ی من نبود
که از بذرهای محبت
مرز بروید
و ملال اناری باشد
هنوز بر شاخه
در اواسط دی ماه

از این قلم بخوانید

به قلم: حسن رضا بخشنده
700000 ریال