اینجا کجاست
محمد اسدی
سپید
چاپ شده
شعر
سال نشر 1402نوبت چاپ 166 صفحه700000 ریال سفارش آنلاین: اینجا کجاست

یک سطر از اینجا کجاست

دنیا بازیچه ی اسباب بازی هاست
لاشه ی خونی جنین کنار جوب
مشق شب بچه هایی
درست عین بقیه

از این قلم بخوانید

به قلم: محمد اسدی
700000 ریال
به قلم: محمد اسدی
170000 ریال