بگذار دست های تو را دست های من
رضا خیری
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 1402نوبت چاپ 166 صفحه800000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از بگذار دست های تو را دست های من

این خانه در ازدحام تنهایی هاست
شش دانگ دلم به نام تنهایی هاست
این عکس تکی نیست کمی دقت کن
این عکس من و تمام تنهایی هاست

از این قلم بخوانید

به قلم: رضا خیری
800000 ریال