شکوه ریشه ها
سعید ساجدی رشوانلوئی
غزل
چاپ تمام
شعر بزرگسال
سال نشر 1402نوبت چاپ 1۸۸ صفحه800000 ریال سفارش آنلاین: شکوه ریشه ها

یک سطر از شکوه ریشه ها

از این قلم بخوانید

به قلم: سعید ساجدی رشوانلوئی
800000 ریال