هیوا، سرود، زندگی
زیبا اسماعیلی
غزل
در دست انتشار
شعر بزرگسال
سال نشر ۱۴۰۲نوبت چاپ ۱۷۰ صفحه700000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از هیوا، سرود، زندگی

آمدم با بهار، در وا کن
پشت در بوی مرگ می آید
از زمستان گذشته ام یعنی
بوی کاج و تگرگ می آید

جنگلی در نهان جانم بود
وطنی در حریم آغوشت
پس بده سرزمین امن مرا
بار این درد مانده بر دوشت

از این قلم بخوانید

به قلم: زیبا اسماعیلی
700000 ریال