هیوا، سرود، زندگی
زیبا اسماعیلی
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر ۱۴۰۲نوبت چاپ ۱۷۰ صفحه700000 ریال سفارش آنلاین: هیوا، سرود، زندگی

یک سطر از هیوا، سرود، زندگی

آمدم با بهار، در وا کن
پشت در بوی مرگ می آید
از زمستان گذشته ام یعنی
بوی کاج و تگرگ می آید

جنگلی در نهان جانم بود
وطنی در حریم آغوشت
پس بده سرزمین امن مرا
بار این درد مانده بر دوشت

از این قلم بخوانید

به قلم: زیبا اسماعیلی
700000 ریال