رابعه
سید مهدی موسوی نیا
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر ۱۴۰۲نوبت چاپ ۱۶۸ صفحه700000 ریال سفارش آنلاین: رابعه

یک سطر از رابعه

هم دلخورم هم خسته‌ام هم رو به پایانم
هم از سرانجام خودم چیزی نمی‌دانم

تا مهربانم، باب دندانم، سخندانم
تا دردمندم استخوانی زیر دندانم

کوهم ولی با دشت‌ها، هم‌دست و هم‌صحبت
دشتم ولی تحت حصار کوهسارانم

بار هزاران داغ بر دل، قصر شیرینم
زخم هزاران تیشه بر تن، طاق بستانم

یک بغض تزئینی پر از غم‌های ماشینی
این روزها مثل خیابان‌های تهرانم

با هر نفس از هستی‌ام صد برگ می‌ریزد
پاییز را با چشم‌هایت دیده‌ای؟ آنم

از این قلم بخوانید

به قلم: سید مهدی موسوی نیا
700000 ریال