گاو پناه
مسلم اله یاری
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر ۱۴۰۲نوبت چاپ ۱۷۶ صفحه600000 ریال سفارش آنلاین: گاو پناه

یک سطر از گاو پناه

آجر به آجر آدمی از من بنا می‌شد
حتی اگر یک ذره‌ات هم سهم ما می‌شد

پرواز می‌کردم به اوج و آسمان دیگر
ملک مشاع ما دو تا - من با خدا- می‌شد

فرمانده‌ی مردان جنگاور اگر بودی
جای گلوله شاخه‌های گل رها می‌شد

دیگر به جای اختلاف فکر آدم‌ها
دنیا محل اختلاط خنده‌ها می‌شد

ما مردم حق ناشناسی بوده‌ایم آری
باید که میدان‌های شهر اسم شما می‌شد

از این قلم بخوانید

به قلم: مسلم اله یاری
600000 ریال