پی رنج
عرفان دادگرنیا
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر ۱۴۰۲نوبت چاپ ۱۹۴ صفحه800000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از پی رنج

پس از کوچ تو از چشمان من افتاد دنیایی
که از بُن حسرت است، از ریشه دلتنگی و از پی، رنج

از این قلم بخوانید

به قلم: عرفان دادگرنیا
800000 ریال