یاد
بشری صاحبی
غزل
چاپ تمام
شعر بزرگسال
سال نشر 1402نوبت چاپ 180 صفحه700000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از یاد

برای دل بریدن راه های بی شماری هست
ولی ای دوست هرگز دل شکستن راه خوبی نیست

از این قلم بخوانید

به قلم: بشری صاحبی
700000 ریال